Strona główna  Edukacja  FOREX  Analiza  Rozmowy  Downloads  Moje konto
WYSZUKIWARKA  Analiza->Systemy transakcyjne->->Wskaźniki wbudowane LOGOWANIE 
Google
Web TE
Analiza 
Wprowadzenie
Strategia inwestycji
Tworzenie systemów transakcyjnych
Język MQL II
Struktura języka
Funkcje wbudowane
Wskaźniki wbudowane
Funkcje i wskaźniki użytkownika
Expert Advisor
Advantage Systems
Opis
Rynek FOREX
Rynek giełdowy
Zamówienie

Wskaźniki wbudowane

iAC( shift ) - Accelerator Oscillator.
Parametr: shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iAD( shift ) - Accumulation/Distribution.
Parametr: shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iADX( period, mode, shift ) - ADX.
Parametry:
period - liczba okresów obliczeniowych;
mode - parametr może mieć jedną z wymienionych wartości: MODE_MAIN(wskaźnik główny), MODE_PLUSDI(line +DI), MODE_MINUSDI(line -DI);
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iADXEx( period, applied_price, mode, shift ) - ADX (funkcja rozbudowana).
Parametry:
period - liczba okresów obliczeniowych;
mode - parametr może mieć jedną z wymienionych wartości: MODE_MAIN(wskaźnik główny), MODE_PLUSDI(line +DI), MODE_MINUSDI(line -DI);
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu.
applied_price - cena odniesienia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN (cena średnia (H+L)/2), PRICE_TYPICAL (cena typowa - dominanta (H+L+C)/3), PRICE_WEIGHTED (ważona cena zamknięcia, (H+L+C+C)/4) .
iAlligator( jaw_period, jaw_shift, teeth_period, teeth_shift, lips_period, lips_shift, ma_method, applied_price, mode, shift )
- Bill Williams' alligator.
Parametry:
jaw_period - liczba okresów kalkulacji dla linii "paszczy aligatora"; (zwykle 13);
jaw_shift - przesunięcie w przód linii paszczy (zwykle 8 okresów);
teeth_period - liczba okresów do kalkulacji linii "zębów aligatora"; (zwykle 8 okresów);
teeth_shift - przesunięcie w przód linii zębów (zwykle 5 okresów);
lips_period - liczba okresów do kalkulacji linii "warg aligatora"; (zwykle 5);
lips_shift - przesuniecie w przód linii warg (zwykle 5 okresów);
ma_method - średnia krocząca, która może przybrać jedną z wymienionych wartości: MODE_SMA (zwykła średnia krocząca), MODE_EMA (wykładnicza srednia krocząca), MODE_SMMA (wygładzona średnia krocząca), MODE_LWMA (liniowo ważona średnia krocząca);
applied_price - cena odniesienia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN (cena średnia (H+L)/2), PRICE_TYPICAL (cena typowa - dominanta (H+L+C)/3), PRICE_WEIGHTED (ważona cena zamknięcia, (H+L+C+C)/4) .
mode - źródło danych może przybrać jedną ze wskazanych wartości: MODE_GATORJAW ('niebieska linia), MODE_GATORTEETH ('czerwona linia), MODE_GATORLIPS ('zielona linia);
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iAO( shift ) - Awesome Oscillator.
Parametr: shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iATR( period, shift ) - Average True Range.
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iBands( period, deviation, mode, shift ) - Wstęga Bollingera.
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
deviation - odchylenie;
mode - może przyjąć jedną z wymienionych wartości: MODE_MAIN(linia główna, poślizg), MODE_LOW(dolna granica wstęgi), MODE_HIGH(górna granica wstęgi);
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iBandsEx( period, deviation, bands_shift, applied_price, mode, shift ) - wstęga Bollingera (funkcja rozszerzona).
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
deviation - odchylenie;
mode - może przyjąć jedną z wymienionych wartości: MODE_MAIN(linia główna, poślizg), MODE_LOW(dolna granica wstęgi), MODE_HIGH(górna granica wstęgi);
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
bands_shift - przesunięcie (w przód lub w tył) obliczonych wartości;
applied_price - cena odniesienia, używana w procesie obliczeń: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN (cena średnia (H+L)/2), PRICE_TYPICAL (cena typowa - dominanta (H+L+C)/3), PRICE_WEIGHTED (ważona cena zamknięcia, (H+L+C+C)/4).
iBearsPower( period, applied_price, shift ) - wskaźnik siły niedźwiedzi.
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
applied_price - cena odniesienia, używana w procesie obliczeń: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN (cena średnia (H+L)/2), PRICE_TYPICAL (cena typowa - dominanta (H+L+C)/3), PRICE_WEIGHTED (ważona cena zamknięcia, (H+L+C+C)/4).
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iBullsPower( period, applied_price, shift ) - wskaźnik siły byków.
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
applied_price - cena odniesienia, używana w procesie obliczeń: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN (cena średnia (H+L)/2), PRICE_TYPICAL (cena typowa - dominanta (H+L+C)/3), PRICE_WEIGHTED (ważona cena zamknięcia, (H+L+C+C)/4).
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iBWMFI( shift ) - indeks możliwości rynku.
Parametr:
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iCCI( period, shift ) - wskaźnik CCI.
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iCCIEx period, applied_price, shift ) - wskaźnik CCI (funkcja rozszerzona).
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
applied_price - cena odniesienia, używana w procesie obliczeń: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN (cena średnia (H+L)/2), PRICE_TYPICAL (cena typowa - dominanta (H+L+C)/3), PRICE_WEIGHTED (ważona cena zamknięcia, (H+L+C+C)/4).
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
Custom - wskaźnik użytkownika.
Składnia: iCustom( name [, Parametr1 [,Parametr2 ....]], mode, shift )
Parametry:
name - ciąg znaków stanowiący nazwę programu wskaźnika użytkownika;
Parametr1, Parametr2... - liczbowe parametry wejściowe (jeśli potrzebne).
mode - może przybrać jedną z następujących wartości: MODE_FIRST (wartość z tablicy danych pierwotnych), MODE_SECOND (wartość z tablicy danych wtórnych).
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).

Wskaźnik użytkownika jest pojedynczym programem, napisanym w języku MQII oraz poddanym translacji (przycisk Weryfikuj w MetaEditor). Parametry dla programu są wstawione w tej samej sekwencji jak pokazanow sekcji Inputs. Parametrami mogą być tylko wartości liczbowe. W celu przygotowania tablicy danych pierwotnych oraz wtórnych (jeśli konieczne) dla wskaźnika użytkownika mogą zostać użyte funkcje SetIndexValue oraz SetIndexValue2. Jest również możliwe, aby przy programowaniu wykorzystać funkcje handlu, inne wskaźniki użytkownika oraz odwołania do innych funkcji użytkownika.

iDeMarker( period, shift ) - wskaźnik DeMarka
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iEnvelopes( period, ma_method, deviation, applied_price, mode, shift ) - Envelope - koperta.
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
ma_method - średnia krocząca, która może przybrać jedną z wymienionych wartości: MODE_SMA (zwykła średnia krocząca), MODE_EMA (wykładnicza srednia krocząca), MODE_SMMA (wygładzona średnia krocząca), MODE_LWMA (liniowo ważona średnia krocząca);
deviation - odchylenie procentowev applied_price - cena odniesienia, używana w procesie obliczeń: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN (cena średnia (H+L)/2), PRICE_TYPICAL (cena typowa - dominanta (H+L+C)/3), PRICE_WEIGHTED (ważona cena zamknięcia, (H+L+C+C)/4).
mode - może przybrać następujące wartości: MODE_UPPER (górna wartość wstęgi), MODE_LOWER (dolna wartość wstęgi).
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iForce( period, ma_method, applied_price, shift ) - Force Index.
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
ma_method - średnia krocząca, która może przybrać jedną z wymienionych wartości: MODE_SMA (zwykła średnia krocząca), MODE_EMA (wykładnicza srednia krocząca), MODE_SMMA (wygładzona średnia krocząca), MODE_LWMA (liniowo ważona średnia krocząca);
applied_price - cena odniesienia, używana w procesie obliczeń: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN (cena średnia (H+L)/2), PRICE_TYPICAL (cena typowa - dominanta (H+L+C)/3), PRICE_WEIGHTED (ważona cena zamknięcia, (H+L+C+C)/4).
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iFractals( mode, shift ) - Fractals. Jeśli zwraca wartość zerową indeks nie zostanie pokazany.
Parametry:
mode - może przybrać następujące wartości: MODE_UPPER (wartości górnej linii), MODE_LOWER (wartości dolnej linii). shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iGator( jaw_period, jaw_shift, teeth_period, teeth_shift, lips_period, lips_shift, ma_method, applied_price, mode, shift ) - Gator Oscillator.
Parametry:
jaw_period - liczba okresów kalkulacji dla linii "paszczy aligatora"; (zwykle 13);
jaw_shift - przesunięcie w przód linii paszczy (zwykle 8 okresów);
teeth_period - liczba okresów do kalkulacji linii "zębów aligatora"; (zwykle 8 okresów);
teeth_shift - przesunięcie w przód linii zębów (zwykle 5 okresów);
lips_period - liczba okresów do kalkulacji linii "warg aligatora"; (zwykle 5);
lips_shift - przesuniecie w przód linii warg (zwykle 5 okresów);
ma_method - średnia krocząca, która może przybrać jedną z wymienionych wartości: MODE_SMA (zwykła średnia krocząca), MODE_EMA (wykładnicza srednia krocząca), MODE_SMMA (wygładzona średnia krocząca), MODE_LWMA (liniowo ważona średnia krocząca);
applied_price - cena odniesienia: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN (cena średnia (H+L)/2), PRICE_TYPICAL (cena typowa - dominanta (H+L+C)/3), PRICE_WEIGHTED (ważona cena zamknięcia, (H+L+C+C)/4) .
mode - źródło danych może przybrać jedną ze wskazanych wartości: MODE_GATORJAW ('niebieska linia), MODE_GATORTEETH ('czerwona linia), MODE_GATORLIPS ('zielona linia);
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iIchimoku( tenkan_sen, kijun_sen, senkou_span_b, mode, shift ) - Ichimoku Kinko Hyo.
Parametry:
tenkan_sen - okres Tenkan Sen (zwykle 9);
kijun_sen - okres Kijun Sen (zwykle 26);
senkou_span_b - okres Senkou SpanB (zwykle 52);
mode - dane źródła mogą przyjmować następujące wartości: MODE_TENKANSEN, MODE_KIJUNSEN, MODE_SENKOUSPANA, MODE_SENKOUSPANB, MODE_CHINKOUSPAN;
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iMA( period, mode, shift ) - średnie kroczące.
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
mode - może przybrać następujące wartości: MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_WMA.
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iMAEx( period, ma_shift, applied_price, ma_method, shift ) - średnia krocząca (funkcja rozszerzona).
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
ma_shift - przesunięcie w przód lub w tył obliczonych wartości;
applied_price - cena odniesienia, używana w procesie obliczeń: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN (cena średnia (H+L)/2), PRICE_TYPICAL (cena typowa - dominanta (H+L+C)/3), PRICE_WEIGHTED (ważona cena zamknięcia, (H+L+C+C)/4).
ma_method - średnia krocząca, która może przybrać jedną z wymienionych wartości: MODE_SMA (zwykła średnia krocząca), MODE_EMA (wykładnicza srednia krocząca), MODE_SMMA (wygładzona średnia krocząca), MODE_LWMA (liniowo ważona średnia krocząca);
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iMACD( fast_ema_period, slow_ema_period, signal_period, mode, shift ) - wskaźnik MACD - konwergencji/dywergencji średnich kroczących.
Parametry:
fast_ema_period - liczba okresów dla których obliczana jest średnia krótsza (zwykle 12 okresów);
slow_ema_period - liczba okresów dla których obliczana jest dłuższa średnia (zwykle 26 okresów);
signal_period - liczba okresów do obliczenia linii sygnału (najczęściej średnia krocząca 9-cio okresowa);
mode - źródło danych, może przjąć wymienione wartości: MODE_MAIN (wskaźnik główny), MODE_SIGNAL (linia sygnału);
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iMACDEx( fast_ema_period, slow_ema_period, signal_period, applied_price, mode, shift ) - wskaźnik MACD - konwergencji/dywergencji średnich kroczących (funkcja rozszerzona).
Parametry:
fast_ema_period - liczba okresów, dla których obliczana jest średnia krótsza (zwykle 12 okresów);
slow_ema_period - liczba okresów dla których obliczana jest dłuższa średnia (zwykle 26 okresów);
signal_period - liczba okresów do obliczenia linii sygnału (najczęściej średnia krocząca 9-cio okresowa);
applied_price - cena odniesienia, używana w procesie obliczeń: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN (cena średnia (H+L)/2), PRICE_TYPICAL (cena typowa - dominanta (H+L+C)/3), PRICE_WEIGHTED (ważona cena zamknięcia, (H+L+C+C)/4).
mode - źródło danych, może przjąć wymienione wartości: MODE_MAIN (wskaźnik główny), MODE_SIGNAL (linia sygnału);
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iMFI( period, shift ) - Money Flow Index - indeks przepływów pieniężnych.
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iMom( period, shift ) - wskaźnik momentum.
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iMomEx( period, applied_price, shift ) - momentum indicator (extended function).
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
applied_price - cena odniesienia, używana w procesie obliczeń: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN (cena średnia (H+L)/2), PRICE_TYPICAL (cena typowa - dominanta (H+L+C)/3), PRICE_WEIGHTED (ważona cena zamknięcia, (H+L+C+C)/4).
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iOBV( shift ) - wskaźnik On Balance Volume.
Parametr: shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iOsMA( fast_ema_period, slow_ema_period, signal_period, applied_price, shift )- oscylator średnich kroczących.
Parametry:
fast_ema_period - liczba okresów, dla których obliczana jest średnia krótsza (zwykle 12 okresów);
slow_ema_period - liczba okresów dla których obliczana jest dłuższa średnia (zwykle 26 okresów);
signal_period - liczba okresów do obliczenia linii sygnału (najczęściej średnia krocząca 9-cio okresowa);
applied_price - cena odniesienia, używana w procesie obliczeń: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN (cena średnia (H+L)/2), PRICE_TYPICAL (cena typowa - dominanta (H+L+C)/3), PRICE_WEIGHTED (ważona cena zamknięcia, (H+L+C+C)/4).
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iRSI( period, shift ) - wskaźnik RSI - siły relatywnej.
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iRSIEx( period, period2, applied_price, mode, shift ) - wskaźnik RSI - siły relatywnej (funkcja rozszerzona).
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
period2 - liczba okresów użytych do kalkulacji drugiej linii;
applied_price - cena odniesienia, używana w procesie obliczeń: PRICE_CLOSE, PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_MEDIAN (cena średnia (H+L)/2), PRICE_TYPICAL (cena typowa - dominanta (H+L+C)/3), PRICE_WEIGHTED (ważona cena zamknięcia, (H+L+C+C)/4).
mode - źródło danych, może przjąć wymienione wartości: MODE_FIRST (wskaźnik główny), MODE_SECOND (linia sygnału);
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iRVI( period, mode, shift ) - Relative Vigor Index.
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
mode - źródło danych, może przjąć wymienione wartości: MODE_MAIN (wskaźnik główny), MODE_SIGNAL (linia sygnału);
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iSAR( step, maximum, shift ) - Parabolic SAR.
Parametry:
step - wzrost, zwykle 0.02;
maximum - wartość maksymalna, zwykle 0.2.
iSTO( %Kperiod, %Dperiod, slowing, method, mode, shift ) - Stochastic Oscillator - oscylator stochastyczny.
Parametry:
%Kperiod - okres dla linii %K;
%Dperiod - okres dla linii %D;
slowing - opóźnienie;
method - metoda obliczeń, może przybrać jedną z wymienionych wartości: MODE_SMA (zwykła średnia), MODE_EMA (wykładnicza), MODE_WMA (ważona);
mode - źródło danych, może przjąć wymienione wartości: MODE_MAIN (linia wskaźnika głównego), MODE_SIGNAL (linia wskaźnika sygnału);
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).
iWPR(period, shift) - wskaźnik Williamsa.
Parametry:
period - liczba okresów użytych do kalkulacji;
shift - przesunięcie w stosunku do bieżącego okresu (liczba przeszłych okresów, z których mają być wzięte dane).

login :
haslo :
KURSY WALUT
SONDA
Na jakich parach walut dokonujesz transakcji?

EURPLN
EURUSD
EURGBP
EURJPY
EURCHF
USDPLN
USDJPY
USDCHF
GBPUSD
INNE

forex

forex

forex

forex

forex
forex

analiza

analiza

analiza

analiza

analiza
analiza
Strona główna |  Mapa serwisu |  Wyłączenie odpowiedzialności |  Polityka prywatności |  Kontakt

Copyright © 2004 Trading Expert, All Rights Reserved.

Trading Expert - forex waluty kursy walut handel dolar euro analiza Forex dla kazdego! Zarabiaj pieniadze na rynku forex. Materialy edukacyjne, analizy, rekomendacje, oprogramowanie dla inwestorów. Analiza techniczna, analiza fundamentalna, efektywnosc rynku. analiza tradingexpert broker dolar euro forex handel inwestycje kursy walut notowania rynek rynku tradingexpert trader waluta waluty xtrade praca metastock