Strona główna  Edukacja  FOREX  Analiza  Rozmowy  Downloads  Moje konto
WYSZUKIWARKA  Forex->Transakcje->Wprowadzenie LOGOWANIE 
Google
Web TE
Forex 
Wprowadzenie
Rodzaje zleceń

Transakcje na Rynku Forex


Transakcje na rynku forex zwane są też nierzeczywistymi transakcjami walutowymi (NTW) ponieważ kowota którą posiada inwestor na koncie inwestycyjnym jest tylko zabezpieczeniem dla składanych zleceń, a rozliczenia dokonywane są po kowotach lewarowanych czyli przemonożonych przez pewną sciśle ustaloną przez brokera wartość. Rozliczenie transakcji następuje nie w gotówce tylko w wirtualnej przestrzeni elektronicznych systemów rozliczeń, inaczej mówiąc w formie "wirtualnych pieniędzy".

"Wirtualne pieniędze", którymi operuje się przy zawieraniu transakcji walutowych na rynku forex zostały nazwane LOTami, gdzie 1 LOT wyznaczony jest indywidualnie przez daną platformę obrotu i standardowo wynosi 50tyś lub 100tyś danej waluty. Możemy oczywiście zawierać transakcje będące wielokrotnością 1 LOTu.
Przykładowo aby zawrzeć transakcję 200tyś USD za PLN, należy złożyć zlecenie na 4 loty (1 lot = 50tyś) lub 2 loty (1lot = 100tyś).

Transakcje NTW posiadają mechanizm lewarowania czyli dźwigni finansowej dającej możliwość handlowania wartościami waluty 50, 100, a nawet 200 razy większymi niż rzeczywisty posiadany kapitał na koncie inwestycynym.
Przykładowo, aby zawrzeć transakcję na 200tys USD wystarczy posiadać zabezpieczenie w wysokości 8tyś PLN.

Oczywiście zakup przez nas lotów reprezentujących 200tys USD nie oznacza, że jesteśmy posiadaczami 200tys USD i możemy je wypłacić z naszego rachunku inwestycyjnego. Rozliczenie transakcji NTW następuje tylko i wyłącznie poprzez porównanie kursu otwarcia i zamknięcia danej transakcji. Inaczej mówiąc naszym zyskiem który zostanie dodany do stanu naszego kąta lub stratą która zostanie odjęta od stanu naszego kąta jest różnica kursów w realizowanym zleceniu pomiędzy otwarciem, a zamknięciem zlecenia.

Taki mechanizm dźwigni finansowej oznacza, że nasze ewentualne zyski ze zmiany kursu walutowego naliczane będą nie od 8tys PLN, a od kwoty 200tys USD. Tak wysoka dźwignia finansowa oznacza, że w przypadku wzrostu kursu USD do PLN zarobimy stukrotnie więcej niż w przypadku rzeczywistego zakupu dolarów za nasze 6tys PLN, (np. w kantorze wymiany walut).

W transakcjach NTW wyróżnia się też tzw. miniLOTy, które dają możliwość handlu mniejszymi sumami zabezpieczającymi rzędu kilkuset PLN, a w przypadku handlu LOTami konieczne jest zabezpieczenie w granicach 5 do 10tyś PLN, co może stanowić barierę handlową dla "mniejszych inwestorów".

Przykład 1

Załóżmy teraz, że inwestor przewiduje wzmocnienie się polskiej waluty w stosunku do euro. Swoje przekonanie opiera na przewidywaniach, że po zakończeniu wojny w Zatoce Perskiej polskie firmy zdobędą intratne kontrakty na odbudowę Iraku, co przyczyni się do poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce.
Na rachunku inwestycyjnym w X-Trade inwestor posiada 20tys PLN, aktualny kurs EUR/PLN wynosi 4,4630
Inwestor stwierdza, że ten kurs EUR/PLN jest za wysoki i długo się nie utrzyma, dlatego też postanawia sprzedać 5 lotów EUR/PLN.
Zawarcie takiej transakcji oznacza, że inwestor posiada obecnie otwartą pozycję na spadek kursu EUR/PLN o nominale 250tys USD, na zabezpieczenie której z jego rachunku inwestycyjnego zostanie pobrany depozyt początkowy w wynosi 5*2tys PLN, czyli 10tys PLN.
Inwestor zarobi na w/w transakcji, jeżeli kurs EUR/PLN będzie niższy niż 4,4630 a straci, jeżeli będzie wyższy niż 4,4630.
Znowu przeanalizujemy stan rachunku inwestycyjnego w zależności od hipotetycznych zmian na rynku.

Dzień pierwszy - na zamknięciu dnia kurs EUR/PLN wynosił 4,48

Strata inwestora z wyceny wynosi:
250’000*(4,4630-4,48)= -4’250PLN

Inwestor decyduje przetrzymać pozycję i ją przerolować na następny dzień.
Ze względu na fakt, że inwestor sprzedał EUR/PLN, zgodnie ż tabelą X-Trade jego konto inwestycyjne zostanie uznane dodatnimi punkami swapowymi z tytułu rolowania pozycji. Stan rachunku inwestora wzrośnie o 5*25PLN=125PLN, jako że punkty swapowe za jeden dzień na krótkiej pozycji EUR/PLN za jeden lot wynoszą 25PLN.

Dzień drugi - wojska amerykańskie wkraczają do Bagdadu, co rokuje szybkie zakończenie konfliktu. Na rynkach światowych panuje euforia, indeksy giełdowe notują znaczne wzrosty. Kurs EUR/PLN o godzinie 16:10 spada do poziomu 4,3910.
Inwestor stwierdza, że taki poziom kursu jest dla niego satysfakcjonujący i postanawia zamknąć pozycję.
Zysk inwestora wynosi:
250’000*(4,4630-4,3910)=18’000PLN

Dodatkowo inwestor zarobił na dodatnich punktach swapowych 125PLN, zatem zysk netto z zamkniętej transakcji wynosi:

Zrealizowany zysk
netto=18’000PLN+125PLN=18’125PLN

Przykład 2

Załóżmy, że przewidujemy osłabienie się polskiej waluty w stosunku do waluty amerykańskiej ze względu na prawdopodobne podanie się do dymisji rządu i prawdopodobieństwo przedterminowych wyborów. Przykładowo na rachunku inwestycyjnym w X-Trade inwestor posiada 20tys PLN a aktualny kurs USD/PLN wynosi 3,9840. Inwestor jest przekonany o trafności swojego „view” na rynek i postanawia zaryzykować kupując 4 loty USD/PLN po kursie 3,9840.
Zawarcie takiej transakcji oznacza, że inwestor posiada obecnie otwartą pozycję na wzrost kursu USD/PLN o nominale 200tys USD.
Na zabezpieczenie transakcji zostanie pobrany depozyt początkowy w wysokości 4*2tys. PLN, czyli 8tys PLN.
Inwestor zarobi na w/w transakcji, jeżeli kurs USD/PLN będzie wyższy niż 3,9840 a straci, jeżeli będzie niższy niż 3,9840. Prześledźmy zatem stan naszego rachunku inwestycyjnego w zależności od hipotetycznych zmian kursu na rynku.

Dzień pierwszy - na zamknięciu dnia kurs USD/PLN wynosił 3,9700.

Strata inwestora z wyceny wynosi:
200’000*(3,97-3,9840)= -2’800PLN

Inwestor decyduje się jednak przetrzymać pozycję i przerolować ją na następny dzień.
Operacja rolowania przebiega automatycznie. Otwarta pozycja inwestora zostanie zastąpiona nową, identyczną pozycją tzn. będzie on miał kupione 200tys USD/PLN po kursie 3,9840, jego rachunek zostanie obciążony kwotą punktów swapowych za jeden dzień.
Jako że zgodnie z tabelą X-Trade punkty swapowe za jeden lot wynoszą –29PLN, rachunek inwestora zostanie obciążony kwotą:

4*29PLN=116PLN

Dzień drugi - na zamknięciu dnia kurs USD/PLN wynosił 3,9880

Zysk inwestora z wyceny wynosi:
200’000*(3,988-3,9840)=800PLN

Inwestor stwierdza jednak, że zysk w wysokości 800PLN jest dla niego niewystarczający i postanawia przetrzymać pozycję do następnego dnia, rolując ją tak jak w dniu poprzednim. Znowu jego konto zostaje obciążone kwotą 116PLN z tytułu ujemnych punktów swapowych.

Dzień trzeci - o godzinie 14:00 pojawia się informacja o dymisji rządu i przedterminowych wyborach, rynek jest niespokojny. O godzinie 15:15 kurs USD/PLN wynosi już 4,0190.

Inwestor stwierdza, że taki poziom kursu jest dla niego satysfakcjonujący i postanawia zamknąć pozycję, sprzedając ją po kursie 4,0190.

Zysk inwestora wynosi:
200’000*(4,0190-3,9840)=7’000PLN

Inwestor poniósł jednak koszty punktów swapowych za dwa dni. Tak, więc zysk netto inwestora z przeprowadzonej operacji wynosi:

Zrealizowany zysk netto=7’000PLN-2*116PLN=6’768PLN

login :
haslo :
KURSY WALUT
SONDA
Na jakich parach walut dokonujesz transakcji?

EURPLN
EURUSD
EURGBP
EURJPY
EURCHF
USDPLN
USDJPY
USDCHF
GBPUSD
INNE

forex

forex

forex

forex

forex
forex

analiza

analiza

analiza

analiza

analiza
analiza
Strona główna |  Mapa serwisu |  Wyłączenie odpowiedzialności |  Polityka prywatności |  Kontakt

Copyright © 2004 Trading Expert, All Rights Reserved.

Trading Expert - forex waluty kursy walut handel dolar euro analiza Forex dla kazdego! Zarabiaj pieniadze na rynku forex. Materialy edukacyjne, analizy, rekomendacje, oprogramowanie dla inwestorów. Analiza techniczna, analiza fundamentalna, efektywnosc rynku. analiza tradingexpert broker dolar euro forex handel inwestycje kursy walut notowania rynek rynku tradingexpert trader waluta waluty xtrade praca metastock