Strona główna  Edukacja  FOREX  Analiza  Rozmowy  Downloads  Moje konto
WYSZUKIWARKA  Edukacja->Literatura->Książki LOGOWANIE 
Google
Web TE
Edukacja 
Książki
Publikacje

Książki dla inwestorów


Poniżej zamieszczamy tylko cześć dostępnej na rynku polskim literatury poświęconej inwestycją. Niektóre z tematów zawarte w poniższych książkach stały się inspiracja dla osób współpracujących z Trading Expert i dzięki temu możliwe było opracowanie części materiałów czy strategii inwestycyjnych.
Jednocześnie mamy nadzieje że poniższe propozycje staną się dla użytkowników serwisu Trading Expert inspiracja do pogłębiania wiedzy związanej z inwestycjami zarówno na rynkach walutowch jaki i akcji czy ogólnie pojętych rynkach finansowych.John J. Murphy
Analiza techniczna rynków finansowych

WIG-Press
Warszawa 1999, wydanie II
stron: 550
oprawa: twarda
ISBN 83-87014-22-2

O bardzo niewielu opracowaniach można powiedzieć, że są zdecydowanie najlepsze w swojej dziedzinie, a właśnie tak jest od lat w przypadku Analizy technicznej rynków finansowych Johna J. Murphyego. Ta klasyczna pozycja, zwana biblią analizy technicznej, ukazuje się tym razem w nowej, znacznie rozszerzonej postaci. Autor dokonał zmian i uaktualnień w każdym rozdziale (blisko 300 nowych wykresów) dodając także trzy całkowicie nowe. Dotyczą one nie omawianych wcześniej wskaźników, które opracowano w ostatnich latach, wykresów świecowych oraz powiązań miedzy poszczególnymi rynkami. Odrębnie omówione została także problematyka systemów transakcyjnych.

Całość, pierwotnie zorientowana głównie na rynki terminowe, zawiera obecnie odniesienia do różnych rynków finansowych, co nadaje temu dziełu charakter uniwersalny. Polski przekład nowego wydania amerykańskiego z 1999 roku uzupełniony został również o obszerny zbiór testów i problemów, który w Stanach Zjednoczonych sprzedawany jest jako odrębna książka. Obecne wydanie polskie opatrzone jest również słownikiem terminów i indeksami ułatwiającymi korzystanie z tego podręcznika. Dzięki tym zmianom bestseller Murphyego tak w świecie anglojęzycznym, jak i w Polsce zachowa zapewne swą dotychczasową rangę także w nowym milenium.

Jack D. Schwager
Analiza techniczna rynków terminowych

WIG-Press
Warszawa 2002
stron: 768
oprawa: twarda
ISBN 83-87014-74-5

Sukces w grze giełdowej nie sprowadza się do jednego wskaźnika, wzoru lub systemu jak mogłoby wynikać z niezliczonych książek czy broszur reklamowych. Ta książka została napisana przez praktyka i z perspektywy praktyka. Nie jest to kolejne kompendium wiedzy o technikach analitycznych, wskaźnikach czy systemach posługujące się abstrakcyjnymi ilustracjami swojego wykładu.

Wyjaśniając różne techniki i metody analityczne starałem się skupiać na kluczowych kwestiach, które często są lekceważone przez autorów książek o analizie technicznej: jak można wykorzystać przedstawianą metodę w praktyce? Co sprawdza się w rzeczywistym świecie? Co może się stać, gdy dana metoda zawiedzie? Jak projektować i testować systemy transakcyjne, by zmaksymalizować ich przyszłe, a nie minione dokonania?

Wiele metod opisywanych w tej książce wykorzystałem w praktyce, tworząc bardzo skuteczne podejście do gry na giełdzie - to znaczy przynoszące pieniądze. Dlaczego zatem chcę dzielić się tymi informacjami? Ponieważ, by użyć metafory budowlanej, dostarczam narzędzi, ale nie projektu architektonicznego - to pozostawiam czytelnikowi. Wierzę, że czytelnicy, którzy poważnie traktują analizę techniczną, staną się jeszcze skuteczniejsi na rynku, a ci, którzy rozumieją, że ten cel wymaga indywidualnej pracy, znajdą tu wiele użytecznego materiału.

Jack D. Schwager

Joe Krutsinger
Systemy transakcyjne. Sekrety mistrzów

WIG-Press
Warszawa 1999
stron: 212
oprawa: twarda
ISBN 83-87014-19-2

W książce tej autor stawia profesjonalnym graczom pytania dotyczace systemów transakcyjnych, które pozwoliły im pokonać rynek. Rozmówcy autora to ludzie, którzy od wielu lat są zawodowymi graczami na rynkach terminowych, walutowych, akcji, opcji i obligacji. Co rzadko się zdarza, zdecydowali się oni odsłonić wszystkie sekrety swojej profesji i sztuki, ale rozmawiają przecież z jednym ze swego grona, Joe Krutsingerem, który wie jak i o co pytać. Dzięki rozmowom tym poznamy:

 • sposób działania najlepszych systemów dokonywania transakcji;
 • kluczowe elementy systemu;
 • Ľródła i inspiracje dla stworzenia systemu;
 • ramy czasowe, w jakich dokonuje się transakcji;
 • jednozdaniowe sentencje stanowiące zdaniem rozmówców o ich sukcesie;
 • rynki, które lubią najbardziej, oraz te, których unikają;
 • książki o inwestowaniu, które wywarły na nich największy wpływ;
 • opinie o innych stosowanych systemach.
Drugą część książki stanowią przykłady ukazujące zastosowanie omawianych systemów w praktyce.

Martin J. Pring
Podstawy analizy technicznej

WIG-Press
Warszawa 1998
stron: 500
oprawa: twarda
ISBN 83-903296-9-7

Najbardziej znane na świecie obok Analizy technicznej Murphy'ego opracowanie dotyczące tej tematyki. W odróżnieniu od tamtej pracy książka Pringa zorientowana jest przede wszystkim na rynek akcji, ukazując także jego cykliczne powiązania z rynkami obligacji i towarów.

Charles LeBeau, David W. Lucas
Komputerowa analiza rynków terminowych

WIG-Press
Warszawa 1999
stron: 264
oprawa: twarda
ISBN 83-87014-17-6

W pracy Le Beau i Lucasa znaleźć można miedzy innymi:
 • obszerne rady dotyczące tego jak wybierać, przedstawiać i analizować informacje techniczne;
 • przystępny wykład dotyczący tworzenia i testowania systemu transakcyjnego;
 • praktyczne metody monitorowania systemu transakcyjnego pozwalające wykrywać niepomyślny dla inwestora obrót zdarzeń przed poniesieniem poważniejszych strat;
 • bezcenny poradnik informujący, jak unikać kosztownych błędów - mądrość zdobyta przez lata praktyki;
 • obszerne omówienie metod dokonywania transakcji, w tym przykłady 12 konkretnych strategii transakcyjnych.


Van K. Tharp
Giełda, wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta

WIG-Press
Warszawa 2000
stron: 304
oprawa: twarda
ISBN 83-87014-43-5

Dr. Van K. Tharp prowadzi szkolenia dla inwestorów od 1982 roku. Jest założycielem Międzynarodowego Instytutu Doskonalenia Inwestorów (International Insitute of Trading Mastery, Inc.). W ramach instytutu prowadzi wiele kursów dla inwestorów oraz szkole inwestowania. Przez te lata skatalogował profile inwestycyjne ponad 4000 traderów i wyodrębnił cechy najlepszych z nich. Teraz prowadzi szkolenia ucząc tych cech wszystkich chętnych.

Jake Bernstein
Inwestor jednosesyjny

Oficyna Ekonomiczna
Kraków 2002, wydanie I
stron: 236
oprawa: twarda z obwolutą
ISBN 83-88597-67-1


Nie każdy rodzi się "day traderem". Książka odpowiada na pytanie, jak nim zostać i odnieść sukces na giełdzie. Autor dzieli się swą wiedzą, którą zdobył w ciągu 25 lat aktywnej gry giełdowej. Rzeczowo wyjaśnia zawiłości tego specyficznego rynku i omawia m.in.:
 • techniki i systemy inwestycyjne stosowane w grze w obrębie jednej sesji giełdowej,
 • rodzaje zleceń,
 • znaczenie sezonowości na rynkach terminowych,
 • wpływ nastrojów rynkowych,
 • sposoby wykorzystania zdobytej wiedzy w warunkach rynkowych,
 • predyspozycje potrzebne do handlu w obrębie jednej sesji,
 • kluczowe czynniki niezbędne do odniesienia sukcesu.


Zaleśkiewicz Tomasz
Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2003, wydanie I
stron: 236
oprawa: twarda
ISBN 83-89120-36-4


Książka poświęcona jest ważnej problematyce behawioralnych finansów. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na intrygujące pytania: na co zwracamy uwagę kupując i sprzedając akcje, w jaki sposób zależy to od żywionych przez nas przekonań, od naszych preferencji i od samych transakcji. Ponadto opisuje wiele wykrytych w tej dziedzinie prawidłowości: o preferowaniu status quo, efekt predyspozycji, krótkowzroczność w inwestowaniu itp.

Pring M.J
Psychologia inwestowania

Oficyna Ekonomiczna/Dom Wydawniczy ABC
Gdańsk 2001
stron: 244
oprawa: twarda z obwolutą
ISBN 83-87916-08-0

Choć opracowanie planu inwestycyjnego jest podstawą, nie da się osiągnąć sukcesu na giełdzie bez umiejętności pokonania emocjonalnych barier, ignorowania opinii innych, rozpoznania i uwolnienia się od mitów i złudzeń, uniezależnienia się od "ekspertów" obiecujących zyski. Autor przedstawia sposoby unikania tych pułapek. Dowodzi, że sukcesy na rynkach związane są z konsekwencją w stosowaniu założonego planu spekulacji. Pokazuje, że prawdziwi zawodowcy swój sukces okupili licznymi niepowodzeniami i upadkami, ciężką pracą i stresami. Tylko najbardziej cierpliwi i uparci, ci którzy potrafią utrzymać równowagę emocjonalną zapewniającą dyscyplinę działania, utrzymują się na rynkach.

Alexander Elder
Zawód inwestor giełdowy

Oficyna Ekonomiczna
Kraków 2001, wydanie II
stron: 329
oprawa: twarda z obwolutą
ISBN 838859734583

Książka ma służyć pomocą graczom giełdowym, ekonomistom, analitykom rynku i studentom. Autor dzieli się z czytelnikiem własnymi doświadczeniami i wiedzą, usystematyzowaną i sprawdzoną w praktyce. Wskazuje, jak osiągnąć sukces na giełdzie, łącząc znajomość systemów gry i zarządzania pieniędzmi z umiejętnością rozpoznawania psychologicznych aspektów rynkowej rywalizacji.

Sperandeo V., Brown T.S.
Trader Vic

Oficyna Ekonomiczna/Dom Wydawniczy ABC
Kraków 1998
stron: 355
oprawa: twarda
ISBN 83-87286-72-9

Książka przeznaczona dla graczy, spekulantów i inwestorów giełdowych, napisana na podstawie wieloletnich doświadczeń słynnego tradera. Autor dowodzi, że podstawowym warunkiem sukcesów inwestycyjnych jest zdobycie usystematyzowanej wiedzy na temat rynku i opracowanie zestawu narzędzi, które służą podejmowaniu decyzji.

Sperandeo V., Brown T.S.
Trader Vic II

Oficyna Ekonomiczna/Dom Wydawniczy ABC
Kraków 1998
stron: 283
oprawa: twarda
ISBN 83-87286-96-6

Trader Vic II jest kontynuacją pierwszej książki Sperandeo, jej rozszerzeniem i pogłębieniem. Autor przedstawia tu liczne przykłady wykorzystania tradycyjnych narzędzi analizy technicznej, takich jak linia trendu, teoria Dowa, średnie ruchome, oscylatory.
Książka porusza problem oceny ryzyka inwestycyjnego, zagadnienie opcji oraz zasad spekulacji przy notowaniach ciągłych podczas jednego dnia (day trading). Szeroko omawia wpływ polityki na zachowania rynku. Rozwija temat psychologicznych aspektów inwestowania.

Cassidy D.L.
Kiedy sprzedawać akcje. Optymalny moment zamykania pozycji

Oficyna Ekonomiczna/Dom Wydawniczy ABC
Kraków 2000
stron: 308
oprawa: twarda
ISBN 83-87916-50-1

Napisana przez zawodowego analityka książka dotyczy problemów z pogranicza psychologii rynku i analizy technicznej. Metody ustalania przez inwestorów momentu sprzedaży w połączeniu z klasycznymi strategiami, które można stosować przy podejmowaniu decyzji, czynią z książki praktyczny poradnik dla graczy giełdowych. Publikacja próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym powinni kierować się inwestorzy przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży akcji. Porusza następujące zagadnienia: przyczyny, dla których niechętnie sprzedajemy akcje, umiejętność sprzedaży w odpowiednim momencie, doskonalenie postawy kontrariańskiej, taktyki sprzedaży, selekcja i analiza wiadomości z rynku.

Lee T.
Ekonomia dla inwestorów giełdowych

WIG-Press
Warszawa 2000
stron: 216
oprawa: twarda
ISBN 83-87014-25-7

Książka Tima Lee przybliża mechanizmy działania globalnej gospodarki oraz czynniki ekonomiczne wpływające na rynki finansowe. Autor szczegółowo opisuje zależności między podstawowymi kategoriami makroekonomii takimi, jak PNB, poziom oszczędności, deficyt sektora publicznego, kurs walutowy, stan bilansu płatniczego, stopy procentowe i podaż pieniądza. Powiązania między gospodarką i rynkami finansowymi zilustrowane zostały licznymi przykładami pochodzącymi z krajów Europy, Ameryki i Azji. Książka omawia też zasady europejskiej unii gospodarczej i walu-towej oraz jej prawdopodobne konsekwencje dla rynków finansowych. Ekonomia dla inwestorów giełdowych adresowana jest przede wszystkim do osób zawodowo zajmujących się giełdą. Książkę można polecić również indywidualnym inwestorom oraz studentom kierunków ekonomicznych

Lundell D
Sztuka wojny według Sun Tzu dla graczy giełdowych i inwestorów

IFC Press
Kraków 1999
stron: 240
oprawa: twarda
ISBN 83-911475-1-7

Rynki finansowe znajdują się w ciągłym konflikcie, podobnie jak przeciwnicy w czasie wojny. I podobnie jak strony uczestniczące w wojnie inwestorzy na rynkach finanasowych zwyciężają lub przegrywają. W książce Sun Tzu Sztuka Wojny dla graczy giełdowych i inwestorów Lundell przedstawia, jak można odnieść zwycięstwo, bez względu na to, czy jesteś doświadczonym graczem, czy amatorem zajmującym się inwestycjami, i zarobić więcej pieniędzy niż wojownicy inwestycji, nie znający tych strategii. Pierwowzór tego poradnika, starożytna Sztuka wojny powstała w szóstym stuleciu przed naszą erą, w oparciu o nauki Sun Tzu, chińskiego generała i filozofa. Pomagała ona armiom z całego świata odnosić sukcesy w bitwach, a dziś jest lekturą obowiązkową na akademiach wojskowych. Dean Lundell ze zdumiewającym powodzeniem zastosował te nauki do osiągania sukcesów na rynkach finansowych.

Lundell D
Spekulacja i inwestowanie długoterminowe

K.E. LIBER
Warszawa 2000
stron: 255
oprawa: miękka
ISBN 83-88170-11-2

Książka Spekulacja i inwestowanie długoterminowe wyposaża Czytelnika w podstawową wiedzą potrzebną do tego, by maksymalizować zyski i ustalać osiągalne cele finansowe dla swoich instytucji. Pokazuje, jak zawierać udane transakcje, wyjaśnia rolę analizy technicznej i fundamentalnej, a także demonstruje ich wykorzystanie w praktyce. Autor odkrywa sekrety spread bettingu, opisuje powszechnie dostępne narzędzia, które pozwolą rywalizować z profesjonalistami na równych warunkach, a także pokazuje, jak dzięki zastosowaniu technologii informacyjnych oszczędzić czas i dołączyć do grona zwycięzców. Każdy inwestor wygrywa i przegrywa. Cały sekret w tym, by wygrywać jak najczęściej. Ta książka pokaże Ci jak to osiągnąć.

Francesca Taylor
Rynki i opcje walutowe. Charakterystyka oraz rodzaje transakcji

Oficyna Ekonomiczna
Kraków 2000
stron: 360
oprawa: broszurowa
ISBN 83-88597-05-1

Pozycja jest bogatym źródłem wiedzy na temat rynków walutowych. Koncentruje się na wykorzystaniu przez banki oraz inwestorów instytucjonalnych opcji walutowych. Odsłania także możliwości spekulacji. Szeroko omówiono w niej i zilustrowano przykładami takie zagadnienia jak: geneza i rozwój rynków walutowych, powstanie rynku opcji walutowych, mechanizm funkcjonowania opcji walutowych, opcje egzotyczne, transakcje z udziałem opcji.

Zając Jacek
Polski rynek walutowy w praktyce. Produkty, transakcje, strategie

K.E. LIBER
Warszawa 2001
stron: 318
oprawa: miękka
ISBN 83-88170-48-1

Książka omawia takie zagadnienia jak:
 • pojęcia i definicje związane z rynkiem walutowym
 • produkty bankowe i giełdowe służące do zarządzania pozycją walutową
 • referencyjne stawki rynku pieniężnego i kursy rynku walutowego
 • czynniki wpływające za poziom kursu walutowego rynku walutowego i źródła informacji
 • limity handlowe stosowane przez banki i sposób ich naliczania
 • schematy zawierania transakcji i sposoby zawierania transakcji przez banki
 • ramy prawne zawierania transakcji i podstawy prawa dewizowego
 • euro wpływ nowej waluty na zawieranie i rozliczanie transakcji
 • proste zasady zarządzania ryzykiem walutowym dla firm


Ed Gately
SIECI NEURONOWE. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych

WIG-Press
Warszawa 1999, wydanie I
stron: 155
oprawa: twarda
ISBN 83-87014-31-1

Sieci neuronowe to systemy, które funkcjonują podobnie jak układy neuronowe mózgu ludzkiego, ucząc się metodą prób i błędów. Stosowane w dziedzinie inwestycji i finansów stają się zautomatyzowanymi systemami transakcyjnymi opartymi na danych wejściowych uwzględniających różne parametry rynku. Praca Gately'ego to pierwsza książka poświęcona znaczeniu sieci neuronowych w prognozowaniu cen. Autor, twórca wielu skutecznych sytemów transakcyjnych opartych na sieciach neuronowych, bardzo przystępnie przedstawia zasady działania sieci, ich możliwości, a także sposoby ich wykorzystywania pozwalające osiągać maksymalne zyski.
Na wstępie autor omawia strukturę typowej sieci nauronowej wskazując zarazem na możliwość i ograniczenia tego narzędzia. Następnie krok po kroku wyjaśnia, w jaki sposób należy zaprojektować, zbudować i uczyć sieć nauronową najbardziej odpowiadającą określonym potrzebom prognostycznym i inwestycyjnym. Gately udziela również wskazówek dotyczących doboru i wstępnego testowania danych oraz modyfikowania na bieżąco pracy sieci neuronowej pozwalającego uzyskiwać przy pomocy tego narzędzia optymalne rezultaty. Ta wszechstronna prezentacja sieci neuronowych opatrzona została licznymi wykresami i tabelami stanowiącymi ilustarcję najważniejszych kwestii oraz słowniczkiem pojęć związanych z sieciami neuronowymi.

Janusz Brzeszczyński, Robert Kelm
Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych

WIG-Press
Warszawa 2002
stron: 164
oprawa: miękka
ISBN 83-87014-23-0

W ostatnich latach na świecie wzrosło znaczenie modeliekonometrycznych w analizie finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregówczasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Stało się to możliwem.in. dzięki powstaniu wielu modeli mających u podstaw narzędzia matematyczne(w tym modeli ekonometrycznych) oraz rozwojowi technologii informatycznej, któryto rozwój umożliwił stosunkowo łatwą implementację (a zatem równieżweryfikację) tych modeli w praktyce.
Książka omawia następujące zagadnień: modelowanie rynków finansowych - rynki finansowe, dynamiczne modele ekonometryczne, modele ARCH, modelowanie procesów dostosowawczych, modele empiryczne - modele klasy ARCH dla indeksu WIG, model kursu złotego.

SZYSZAK A
Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Poznań 2003
stron: 171
oprawa: miękka
ISBN 83-87014-23-0

Książka jest doskonałym studium ekonomicznym problemu efektywności informacyjnej rynków kapitałowych. Autor demonstruje głęboką znajomość literatury przedmiotu - od pozycji typu jakościowego i opisowego, po opracowania mające charakter ilościowy i matematyczny. Prezentuje również szczegółowe badania empiryczne efektywności giełdy warszawskiej.

login :
haslo :
KURSY WALUT
SONDA
Na jakich parach walut dokonujesz transakcji?

EURPLN
EURUSD
EURGBP
EURJPY
EURCHF
USDPLN
USDJPY
USDCHF
GBPUSD
INNE

forex

forex

forex

forex

forex
forex

analiza

analiza

analiza

analiza

analiza
analiza
Strona główna |  Mapa serwisu |  Wyłączenie odpowiedzialności |  Polityka prywatności |  Kontakt

Copyright © 2004 Trading Expert, All Rights Reserved.

Trading Expert - forex waluty kursy walut handel dolar euro analiza Forex dla kazdego! Zarabiaj pieniadze na rynku forex. Materialy edukacyjne, analizy, rekomendacje, oprogramowanie dla inwestorów. Analiza techniczna, analiza fundamentalna, efektywnosc rynku. analiza tradingexpert broker dolar euro forex handel inwestycje kursy walut notowania rynek rynku tradingexpert trader waluta waluty xtrade praca metastock